Velkommen til Horsens Kunstmuseum og Cafe Andersen´s.

 

Vi håber, i må få er rigtig god oplevelse af jeres besøg hos Cafe Andersens og på museet.

For at sikre det for både jer og for museets øvrige gæster, har vi udformet nedstående færdselsregler.

Reglerne er også til for at forhindre, at de udstillede kunstværker lider overlast.

 

Der må ikke holdes taler, synges sange mv. i Cafeen i museets åbningstid, da dette er til gene for museets øvrige gæster.

Børn skal være under opsyn af voksne og må ikke færdes alene rundt på museet.

Færdsel på museet skal foregå roligt og under hensyn til museet øvrige gæster.

Det er ikke tilladt at berøre værkerne.

Det er ikke tilladt at åbne vinduer med videre i museets udstillingssale.

Af hensyn til kunstværkernes sikkerhed, skal rygsække og større tasker anbringes i garderoben.

 

Ved tvivls spørgsmål, kontaktes museets skrankepersonale.

 

Vi håber, at i må få et oplevelsesrigt ophold på Horsens Kunstmuseum.

bubblemedia